Obsługiwane Zakresy AOS

Rozliczamy świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych.

Poradnie:

 • alergologiczna
 • audiologiczna i foniatryczna
 • chirurgii dla dzieci
 • chirurgii klatki piersiowej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii plastycznej
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • chorób metabolicznych
 • chorób naczyń
 • chorób zakaźnych
 • dermatologiczna i wenerologiczna
 • diabetologiczna
 • diabetologiczna dla dzieci
 • endokrynologiczna
 • endokrynologiczna dla dzieci
 • gastroenterologiczna
 • gastroenterologiczna dla dzieci
 • genetyczna
 • geriatryczna
 • ginekologiczna dla dziewcząt
 • ginekologiczno-położnicza
 • gruźlicy i chorób płuc
 • gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • hematologiczna
 • hepatologiczna
 • kardiochirurgiczna
 • kardiologiczna
 • kardiologiczna dla dzieci
 • leczenia AIDS
 • leczenia bólu
 • leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
 • logopedyczna
 • medycyny sportowej
 • nefrologiczna
 • nefrologiczna dla dzieci
 • neonatologiczna
 • neurochirurgiczna
 • neurologiczna
 • neurologiczna dla dzieci
 • okulistyczna
 • onkologiczna
 • onkologiczna i hematologiczna dla dzieci
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
 • otolaryngologiczna
 • otolaryngologiczna dla dzieci
 • preluksacyjna
 • proktologiczna
 • reumatologiczna
 • reumatologiczna dla dzieci
 • transplantologiczna
 • urologiczna
 • urologiczna dla dzieci